София

Местният портал на София

ПИ ТРЕЙД

Адрес
1202 София, България ул. Малашевска 1
Телефон(и)
359 2 857 31 25
E-mail
[email protected]
Уебсайт
Категория
Строителство

Фирма „ПИ Трейд” ООД предлага на пазара пречиствателните станции, съчетани със системите за събиране на дъждовни води, обеззаразяване, отводняване, дренаж и помпени инсталации . Портфолиото на включва също така и резервоари, каломаслоуловители, мазниноуловители, въглеводородни сепаратори, нефтозадържатели, помпени станции и инсталации, отводнителни системи, хидрофорни системи, системи и филтри за дъждовна вода, слънчеви (вакуумно тръбни) колектори и фотоволтаични панели. Всяка една пречиствателна станция, резервоар, система за дъждовна вода, филтър или друг продукт, закупен от нас е с пълна гаранция и доказан произход.http://www.pi-trade.com

Реклама

Времето